Fnyser av KOSTRA-tal

Det er Fjell som har dei rimelegaste kommunale avgiftene i regionen, hevdar Bjarne Ulvestad. FjellVAR-sjefen har ikkje mykje til overs for å nytta KOSTRA-tal til å samanlikna nivået på offentlege avgifter. Continue reading «Fnyser av KOSTRA-tal»