Gjestekommentar: Er samtlige politikere i Øygarden rammet av korona?

Flyktningeleiren Moria brann, og barn og ungdommer lider. Jeg observerer stillheten i det politiske miljøet i Øygarden kommune.
Continue reading «Gjestekommentar: Er samtlige politikere i Øygarden rammet av korona?»

Fjell sviktar ettervernet av barnevernsungdomane

Fjell kommune sikrar ikkje at ungdom som har eller har hatt tenester frå barnevernstenesta får det tilbodet om ettervern dei treng frå barnevernstenesta og NAV etter fylte 18 år.
Continue reading «Fjell sviktar ettervernet av barnevernsungdomane»