Indrevik kompenserer med personleg initiativ

I ein Facebookvideo oppfordrar ordførar Tom Georg Indrevik øygardsstrilane til å stilla opp for koronastengte blomsterbutikkar og nytta netthandel og «klikk og hent» når dei handlar blomster til morsdag og valentinsdag.

Continue reading «Indrevik kompenserer med personleg initiativ»

Planlegg å avvikla politiske møte frå heimekontor

Kan informasjonsteknologi bidra til å oppretthalda lokaldemokratiet i koronaens tid? På rådhuset i Øygarden er dei villig til å prøva. Continue reading «Planlegg å avvikla politiske møte frå heimekontor»

Ansvarspulverisering og kommunikasjonssvikt på Fjell Festning

Rapporten Rambøll har utarbeidd om skoghogsten på Fjell Festning etterlet fleire spørsmål enn svar. På eitt område er konsulentrapporten likevel krystallklar.
Continue reading «Ansvarspulverisering og kommunikasjonssvikt på Fjell Festning»