Øygarden FrP vil ha statleg finansiering av eldreomsorga

Deltaking i Regjeringa sitt prøveprosjekt med statleg finansiering av eldreomsorga stod på dagsorden då eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug vitja Øygarden.
Continue reading «Øygarden FrP vil ha statleg finansiering av eldreomsorga»

Ekspropiasjonssøknad løyste skittsak i Tælavåg

Huseigarane i Tælavåg som fekk pålegg om å utbetra det lekke avløpsanlegget, vart oppfordra av Sund kommune til å søkja om ekspropiasjon. No får dei ettergjeve to tredelar av tvangsmulkta.
Continue reading «Ekspropiasjonssøknad løyste skittsak i Tælavåg»