Stod opp for klimaet

Med ønskje om ny veg overkøyrte fleirtalet klimatilhengjarane då kommunestyret i Fjell vedtok reguleringsplanane for FV. 561 Kolltveit – Ågotnes og Fv. 555 Kolltveit – Sund grense.
Continue reading «Stod opp for klimaet»

Heider for lang og tru teneste

30 år i same verksemd. Arne Forland (th) fekk heider for lang og tru teneste i Husbyggerens Innkjøpskontor AS på 70-årsdagen.

Arne Forland har vore tilsett i Husbyggerens Innkjøpskontor i 30 år.

På 70-årsdagen 7. mai fekk han tildelt Norges Vel Diplom og medalje for lang og tru tjeneste frå arbeidsgjevar Svein Bergh.

 

– Tenk på omdømet!

Når 85 prosent av arbeidstakarane jobbar i småbedrifter, vert det feil å etablera eit kontaktutval for næringslivet spissa mot CCB og offshore. Formannskapet i Fjell sende like godt forslaget tilbake til administrasjonen. Continue reading «– Tenk på omdømet!»

Får behandla arealplanen, likevel

Johannes Kobbeltvedt
Ikkje inhabil likevel i sluttbehandlinga av arealplan for Fjell for 2015 – 2027

Det er forskjell på å sitja i ei politisk arbeidsgruppe som behandlar detaljar i ein arealplan, og på å vera med på å vedta den overordna planen, vedtok kommunestyret i Fjell. Continue reading «Får behandla arealplanen, likevel»