Skyttergravskrig på festninga kan fråta Fjell sjeldan samling av krigseffektar

Etter at dei vart stengde ute frå utstillingsslokalet i Kanonbrønnen på Fjell festning vurderer Sotra og Øygarden forsvarsforening å selja den sjeldne samlinga av tid- og stadriktige våpen, uniformar og andre krigseffektar.
Continue reading «Skyttergravskrig på festninga kan fråta Fjell sjeldan samling av krigseffektar»