Meinar dei veit korleis fregattkollisjonen skjedde

Statens Havarikommisjon har ingen indikasjon på at tekniske system om bord på KNM Ingstad ikkje har fungert etter intensjonane. Derimot er det teikn på at fregatten sine vasstette system ikkje har fungert. No åtvarar dei om at same feilen kan gjelda andre fartøy. Continue reading «Meinar dei veit korleis fregattkollisjonen skjedde»