Då fjordabåten hadde endestopp på Straume

At dampbåten til Bergen i tiåret kring 1920 hadde endestopp i Straumsundet er i dag eit gløymt kapittel i den lokale samferdslehistoria. Continue reading «Då fjordabåten hadde endestopp på Straume»

Planlegg byggjestart for «Skamma i Straumsundet»

For å spre risikoen i samband med bygginga av det kontroversielle bustadprosjektet Straume Sjøfront har Veidekke Eiendom henta inn Stangelandgruppen og Trend Eiendom. Continue reading «Planlegg byggjestart for «Skamma i Straumsundet»»

Farvel fornuft, farvel sunt folkevett?

Dette er ikkje trygt! Dei vel 400 som har underskrive oppropet frå Brukarane av Straumsundet mot ny småbåthavn i sundet er ikkje i tvil. Spørsmålet vi alle no bør stilla er: Kan 400 innbyggjarar overtyda planleggjarar og politikarar som aldri har opplevd korleis straumtilhøva påverkar ferdsla i sundet? Continue reading «Farvel fornuft, farvel sunt folkevett?»