Planlegg byggjestart for «Skamma i Straumsundet»

For å spre risikoen i samband med bygginga av det kontroversielle bustadprosjektet Straume Sjøfront har Veidekke Eiendom henta inn Stangelandgruppen og Trend Eiendom. Continue reading «Planlegg byggjestart for «Skamma i Straumsundet»»

Fjell vil subsidiera børsnotert utbyggingsgigant

FrP-representanten Daniel Victor Sandvik køyrer nærast over tærne til skuleelevane når han køyrer over Gamle Straumsbru. Den underskotstruga vekstkommunen Fjell kan likevel koma til å subsidiera den børsnoterte utbyggjargiganten Veidekke ASA med fleire millionar kroner dei komande åra, vert utbyggingsavtalen for Straume Sjøfront vedteken. Continue reading «Fjell vil subsidiera børsnotert utbyggingsgigant»

Fest i lånte fjør

20. november i fjor var det storstilt opningsfest på Sartor Storsenter på Straume. Med det var ein fest i lånte fjør. Gjeldsandelen til Sartor Holding AS vil framleis vera skyhøg, sjølv om Olav Thon Eiendom ASA no kjøper seg opp i senteret. Continue reading «Fest i lånte fjør»

Farvel fornuft, farvel sunt folkevett?

Dette er ikkje trygt! Dei vel 400 som har underskrive oppropet frå Brukarane av Straumsundet mot ny småbåthavn i sundet er ikkje i tvil. Spørsmålet vi alle no bør stilla er: Kan 400 innbyggjarar overtyda planleggjarar og politikarar som aldri har opplevd korleis straumtilhøva påverkar ferdsla i sundet? Continue reading «Farvel fornuft, farvel sunt folkevett?»