Vekas sitat: Miles-sjefen stadig meir skeptisk til strategiar

Det virker stadig mindre hensiktsmessig å legge langtidsplaner og strategier. Mer enn noen gang handler det om å agere raskt på forretningsmuligheter som oppstår i det daglige.

Tom Georg Olsen, Konserntenar i Miles AS, til nettstaden InnoMag.no. Miles er kåra til ein av Norges 25 mest innovative verksemder for andre året på rad.

Tom Georg Olsen kallar seg Konserntenar, ikkje Dagleg leiar, i IT-verksemda Miles AS. Han vert stadig meir skeptisk til langtidsplanar. Sidan innovasjon i hans eigen bransje i aukande grad vert utløyst av nye og etablerte aktører fra helt andre bransjer, ser han ein fare i å ikkje tenkja breidt nok. Foto: InnoMag.

Du kan lesa heile intervjuet her