Vil ha Stortinget til å endra reglane for ferjeavløysingsmidlar

Alle dei reelle kostnadane med ferjedrifta må inn i reknestykket når ferjeavløysingsmidlar for eit nytt fastlandsamband skal reknast ut.
Continue reading «Vil ha Stortinget til å endra reglane for ferjeavløysingsmidlar»

Tvilar på at norske entrepenørar vil leggja inn tilbod på Sotrasambandet

Konkurransereglane hindrar norske entrepenørar frå å samarbeida om å leggja inn eit felles tilbod på å byggja det nye Sotrasambandet.
Continue reading «Tvilar på at norske entrepenørar vil leggja inn tilbod på Sotrasambandet»