Seier «nei» til storstilt steintransport over Sotrabrua

Fjell kommune seier nei til Statens vegvesen sitt framlegg om transport av inntil 71.000 lastebillass med stein over Sotrabrua frå den planlagte utbygginga ved Storavatnet og til Ågotnes. Continue reading «Seier «nei» til storstilt steintransport over Sotrabrua»

Halvtom innfartsparkering – avslører interessekonflikt i fylkeskommunen

Innfartsparkeringa ved Storavatnet terminal står halvtom etter at Hordaland fylkeskommune innførte krav om parkeringsoblat. Syklisten Jon Inge Matre (H) meinar han veit forklaringa. Continue reading «Halvtom innfartsparkering – avslører interessekonflikt i fylkeskommunen»

1 milliard per kilometer – reguleringsplanen for nytt Sotrasamband overlevert

Sotrasambandet
Det nye Sotrasambandet med Valenkrysset i forgrunnen.

– Det viktigaste samferdselsprosjektet i vår region. Det heiter Sotrasambandet, men Bergen er også med, sa byråd Henning Warloe (H) då han saman med ordførar Eli Berland mottok dei tjukke permane med dokument frå Statens vegvesen. Continue reading «1 milliard per kilometer – reguleringsplanen for nytt Sotrasamband overlevert»