Steinar Nesse etter 15 år i rådmannstolen: -Fjell kunne sett annleis ut

Då Steinar Nesse vart tilsett i Fjell kommune i 1994, var det to prosjekt han var særleg oppteken av å få gjennomført. Det første vert ein realitet den dagen han går av med pensjon. Continue reading «Steinar Nesse etter 15 år i rådmannstolen: -Fjell kunne sett annleis ut»

Vurderer Bjelland-varsel om mogeleg korrupsjon

Frank Bjelland er så frustrert over måten Fjell kommune har behandla oppmålinga av tomten hans at han varsla om mogeleg korrupsjon. No vil kommunen vurdera alvoret i varselet. Continue reading «Vurderer Bjelland-varsel om mogeleg korrupsjon»

Rådmann favoriserer politisk komiteleiar ved bustadkjøp

Bustadkontoret til Fjell kommune skal kjøpa inntil 18 leiligheter i det nye blokka Straumeporten på Straume. Seljar er leiar Ernst Morten Einarsen i komite for drift og forvaltning. Continue reading «Rådmann favoriserer politisk komiteleiar ved bustadkjøp»

Rådmann Steinar Nesse fryktar konkursras i Fjell

Fjell har mista 1.000 arbeidsplassar siste året som følgje av krisa i offshorenæringa. Skatteinntektene i første kvartal indikerer eit inntektstap på 30 – 50 millionar kroner for heile året.
Continue reading «Rådmann Steinar Nesse fryktar konkursras i Fjell»