Justisministeren om ungdom og rus: Liberalisering inga løysing

Politiet må framleis ha heimel for kunna gripa inn når dei ser unge bruka narkotika, men vi må finna ei ordning slik at ungdomane ikkje pådreg seg eit rullebladet og får øydelagt sjansen til ein framtidig jobb.
Continue reading «Justisministeren om ungdom og rus: Liberalisering inga løysing»

Vil samarbeida med Forsvaret om beredskapsplan

Etter ti år med stadige utsetjingar er ordførar Marianne Sandahl Bjorøy (A) skeptiske til realismen i framdriftsplanen for nytt Sotrasamband. No må vi byrja tenkja på beredskapsløysingar, krev Fjell-ordføraren. Continue reading «Vil samarbeida med Forsvaret om beredskapsplan»