Kjøper tomt i Sotra Arena

Ved å kjøpa tomta av Straume Messesenter bidreg Fjell kommune til å ordna opp i grunneigartilhøva i tilknyting til Sotra Arena. Men Sotra Sportsklubb kan ikkje rekna med å få dekka sin del av tomtekjøpet av tippemidlar.
Continue reading «Kjøper tomt i Sotra Arena»

Delte erfaringar med urbant jordskifte

- Sidan urbant jordskifte no vert eit tema i Fjell, er eg spent på om samarbeidet med grunneigarane på søre delen av Litle Sotra vert meir interessant for kommunen, seier styreleiar Johannes Kobbeltvedt i Soli Eigedom AS.
– Sidan urbant jordskifte no vert eit tema i Fjell, er eg spent på om samarbeidet med grunneigarane på søre delen av Litle Sotra vert meir interessant for kommunen, seier styreleiar Johannes Kobbeltvedt i Soli Eigedom AS.

Soli Eigedom AS har i snart ti år hatt ein frivillig, privat avtale som i store trekk minnar om eit urbant jordskifte. Fjell kommune har vist liten vilje til å følja opp invitasjonen til samarbeid, seier styreleiar Johannes Kobbeltvedt. Les meir