-Alkohol og boksing høyrer ikkje saman

Alkohomservering kan ikkje tillatast i samband med idrettsarrangment i Fjell, ifølgje dei alkoholpolitiske retningslinene, hevda Odd Bjarne Skogestad (KrF).

Proffboksaren Tim-Robin Lihaug spelar VM-kamp i Sotra Arena i mars. Skal publikum få lov å nyta alkohol under kampen? Continue reading «-Alkohol og boksing høyrer ikkje saman»

Leitinga etter den ultimate «kånebilen»

Med så mange bilforhandlarar samla i Sotra Arena, var det freistande å utfordra bilseljarane til å koma opp med forslag til den ultimate ”kånebilen”. Venstre si Brith Ediassen vart med på leitinga. Continue reading «Leitinga etter den ultimate «kånebilen»»

Kjøper tomt i Sotra Arena

Ved å kjøpa tomta av Straume Messesenter bidreg Fjell kommune til å ordna opp i grunneigartilhøva i tilknyting til Sotra Arena. Men Sotra Sportsklubb kan ikkje rekna med å få dekka sin del av tomtekjøpet av tippemidlar.
Continue reading «Kjøper tomt i Sotra Arena»