Tide er «heime» att på Sotra

-Tide konkurrerte på miljø og på pris, seier direktør Målfrid Vik Sønstabø i Skyss. Her saman med konserndirektør Roger Harkestad i Tide framfor nokre av dei 55 nye Volvo-bussane.

Med 146 nye bussar og ei investering på 350 millionar kroner markerer Tide AS at dei er tilbake i området der verksemda ein gong starta.
Continue reading «Tide er «heime» att på Sotra»

Nei, nei, nei – tjaaa for snøggbåt til Sotra

Busstopp på kaien var avgjerande for at Skyss tilrår Brattholmen som utgangspunkt for ei eventuell prøvedrift med snøggbåt til og frå Sotra.

Ingen av dei ni aktuelle lokalitetar på Sotra som Skyss har undersøkt med tanke på anløp av ein hurtigbåt til Bergen, oppfyller krava til ei permanent avlasting av Sotrasambandet. Skyss held likevel foten i døra for eit mogeleg båtsamband.
Continue reading «Nei, nei, nei – tjaaa for snøggbåt til Sotra»