Sender Misjeelevane til Øygarden?

I iveren etter å visa makt og leggja ned skular, gløymte politikarane i Fjell kostnadane med naudsynte ombyggingar av dei attverande skulane. No har KDF fått rekninga for påbygginga av Landro-skulen på nær 60 millionar. Resultatet kan verta at komiteen vel å be Øygarden om lov til å senda elevane frå Turøy og Misje til Toftøy skule nordom kommunegrensa. Continue reading «Sender Misjeelevane til Øygarden?»