Klima-quizz frå Bergen Næringsråd

Sjå godt på dette biletet – les deretter Bergen Næringsråd sitt dagsferske ”Veikart for grønn næringstransport i Bergensområdet”. Kva er det som finst i rikeleg monn på biletet, men som rapporten fullstendig overser? Continue reading «Klima-quizz frå Bergen Næringsråd»

Båt – eit rimeleg alternativ til ny Sotrabru

Sotra-samfunnet bør vurdera båt som alternativ til ny Sotrabru, oppfordrar administrerande direktør Siri Hatland i Kystrederiene. Continue reading «Båt – eit rimeleg alternativ til ny Sotrabru»

Kan Sotra-strilen gjenerobra sjøvegen?

I ein kommentar til mitt siste innlegg skisserer Johannes Guddal eit krisescenario der ein tankbileksplosjon gjer Sotra-brua ubrukeleg for all framtid. I mangel av brusamband vil Sotra-strilen sjå seg nøydd til å erobra attende sjøen som ferdselsveg. Ei løysing som vil fungera over all forventning, føreser han. Continue reading «Kan Sotra-strilen gjenerobra sjøvegen?»