Kan vi læra av Mongstad?

Det er alltid smertefullt å måtta gravleggja eit prosjekt ein har trudd på og kjempa for over lengre tid, avdi det har vist seg å vera eit luftslott. Mongstad-høyringa på Stortinget har vist at erkjenninga av feilvurdering sit langt inne. Continue reading «Kan vi læra av Mongstad?»

Kan Sotra-strilen gjenerobra sjøvegen?

I ein kommentar til mitt siste innlegg skisserer Johannes Guddal eit krisescenario der ein tankbileksplosjon gjer Sotra-brua ubrukeleg for all framtid. I mangel av brusamband vil Sotra-strilen sjå seg nøydd til å erobra attende sjøen som ferdselsveg. Ei løysing som vil fungera over all forventning, føreser han. Continue reading «Kan Sotra-strilen gjenerobra sjøvegen?»