Seier «nei» til storstilt steintransport over Sotrabrua

Fjell kommune seier nei til Statens vegvesen sitt framlegg om transport av inntil 71.000 lastebillass med stein over Sotrabrua frå den planlagte utbygginga ved Storavatnet og til Ågotnes. Continue reading «Seier «nei» til storstilt steintransport over Sotrabrua»

Måler støy hos naboane til Sotrasambandet

Ute på terrassen hos Jarle Seter i Straumsfjellvegen høyres støyen frå Sotrasambandet som ein jamn dur. Continue reading «Måler støy hos naboane til Sotrasambandet»

Då Bildemannen rokka Vegvesenet

To møte i retten og meir enn ti års kamp tok det før grunneigarane på Bildøy fekk Hordland vegkontor til utbetra nordre delen av Bildesundet etter bygginga av dagens Rv. 555. Då hadde Bildemannen vunne fram med alle krav. For motparten møtte sjølvaste Regjeringsadvokaten. Continue reading «Då Bildemannen rokka Vegvesenet»

Fryktar to parallelle motorvegar gjennom Straume

Når det nye Sotrasambandet står ferdig kan trafikkmengda i lokalvegnettet mellom regionsenteret på Straume og Bildøy koma til å utgjera så mykje som 30.000 ÅDT. Skal det framtidige sekundærvegnettet dimensjonerast for å ta unna ei slik trafikkmengde, vil det krevja utbygging av ein ny firefelts motorveg gjennom den tettast befolka delen av Sotra, og parallelt med den planlagde nye Rv. 555, skriv Innbyggjarinitaitivet BevarStraume i eit høyringsinnspel til reguleringsplan for det nye sambandet. Continue reading «Fryktar to parallelle motorvegar gjennom Straume»