Reduserer bustadarealet – opnar for fortetting på Rongøy

Arealet avsett til framtidige bustadar i tilknyting til kommunesenteret på Rong bør reduserast med ein tredjedel. Kor mange nye bustadar det vert på Rongøy totalt, vil avhenga av utbyggingsgraden i dei einskilde byggjeområda. Continue reading «Reduserer bustadarealet – opnar for fortetting på Rongøy»

Skrinlegg kontroversiell omsorgsinstitusjon

Utan støtte frå brukarane sine interesse-organisasjonar vil ikkje Husbanken bidra med finansiering til omsorgsinstitusjonen Hjeltefjorden leilegheitssenter i Øygarden. No vil formannskapet skrinleggja planane og overføra midlane til Hjeltefjorden Arena. Continue reading «Skrinlegg kontroversiell omsorgsinstitusjon»