Soga om då Bildemannen rokka Vegvesenet

Soga om Bildemannen som rokka Vegvesenet stod på trykk i Havstrilen for 2014. Då tidsskriftet visstnok er utseld, har eg fått fleire henvendingar om å publisera historien på nett. Continue reading «Soga om då Bildemannen rokka Vegvesenet»

Kan Sotra-strilen gjenerobra sjøvegen?

I ein kommentar til mitt siste innlegg skisserer Johannes Guddal eit krisescenario der ein tankbileksplosjon gjer Sotra-brua ubrukeleg for all framtid. I mangel av brusamband vil Sotra-strilen sjå seg nøydd til å erobra attende sjøen som ferdselsveg. Ei løysing som vil fungera over all forventning, føreser han. Continue reading «Kan Sotra-strilen gjenerobra sjøvegen?»

Fjell manglar ambisjonar for kollektivtrafikken

Kollektive transportløysingar utan auka vegkapasitet er det mest miljøvenlege alternativet for nytt fastlandssamband, ifjølgje analysane til Statens vegvesen. Likevel diskuterer politikarane i Fjell eit nytt Sotrasamband der ambisjonane for bruk av buss er totalt fråverande. Continue reading «Fjell manglar ambisjonar for kollektivtrafikken»