Hubro kan stoppa hyttefelt på Turøy

Omsynet til naturmangfaldet og den utryddingstruga hubroen er eitt av fylkesmannen sine hovudargument for å leggja inn motsegn mot eit planlagt hyttefelt på søre Turøy. Continue reading «Hubro kan stoppa hyttefelt på Turøy»

Fekk brønn forureina frå bustadar utan bruksløyve

Pålegg om utbetring, stoppordre og førehandsvarsel om tvangsmulkter. Mykje ser ut til å ha gått gale for utbyggjarane i byggjefeltet Skuggen i Forlandsvågen. Continue reading «Fekk brønn forureina frå bustadar utan bruksløyve»

Føreslår å heva tilkoplingskostnadane med 275 prosent

Berre dersom dei private kostnadane ved tilkopling av eldre bustadar til FjellVar sitt offentlege leidningsnett vert høgare enn 300.000 kroner, skal Fjell kommune kunna vurdera andre løysingar. Vurderinga skal vera individuell. Continue reading «Føreslår å heva tilkoplingskostnadane med 275 prosent»