Gjestekommentar: Tilsvar til ordfører Marianne Sandahl Bjorøy vedrørende ekstern gransking av Fjell Kommune

Ordfører Marianne Sandahl Bjorøy spør seg selv om det var rett av Fjell kommune å behandle varselet fra Frank Bjelland da varselet kom fra en innbygger og ikke fra en ansatt. Continue reading «Gjestekommentar: Tilsvar til ordfører Marianne Sandahl Bjorøy vedrørende ekstern gransking av Fjell Kommune»

Gjestekommentar: Ekerhovd og jakten på det ulovlige

Fjell kan ikke prioritere å slå ned på ulovlig bygging, varsler rådmannen. Politikerne er uenig, uttaler leder av Komite for plan og utvikling (KPU) Henning Ekerhovd i VN.

Av Øyvind Herland og Georg Indrevik, Roshjelp1.com

Når kommuneøkonomien «synes» å gå dårlig, så skal man jakte på noe eterisk. Noe som har vært jaktet på i flere år, uten at økonomisk vinning har holdt mål iht. til de tiltak Fjell Kommune med akkurat det som sosialistene her forfekter som en løsning?

Først må FK se sin mangel på kompetanse (gjelder kun byggesaksavdeling).

Deretter må en se på det politiske, både når det gjelder innsikt, forståelse og med en liten bit av kompetanse på hva de driver med og skal stå for som folkevalgte.

Leder av KPU nevner blant annet et eksempel: Å hindre at hytter ulovlig blir brukt som helårsbolig, og at dette er et prosjekt som Fjell Kommune har hatt gående. Dette prosjektet har kostet skattebetalerne masse penger. – Hvordan skal FK kunne hindre det? Dette står det klart om i Katekismen «Du skal hedre din mor og din far, så du får være lenge på landet» – Ingen bestemmer din fritid og hvor lenge du er på hytten.

Så vil jeg avslutte til den valgte KPU leder: Velkommen til gårsdagen. Hvis du får motbør av dine egne, er det forståelig, for forhistorien vil være traumatisk.
Det finnes i FK sitt arkiv, hvis ikke de også er borte, som enkelte av sakene som FK også tidvis har problemer med å finne når innbyggerne ber om det.

Ellers henvises det til vår nettside «Roshjelp1.com» med litt tilleggsinformasjon om hvordan noen av dine partikolleger har fått det til gjennom tidene.

Lykke til. Håper du og dine medpolitikere finner »roen» ved å ha meldt dere inn i Transparency International Norway (TIN)

P.S Hvor er det blitt av Serviceerklæringen som det ble brukt mye ressurser på fra planavdelingens administrasjon/ledelse ?

Gjestekommentar: Nye Øygarden kommune – et ikke sosialistisk flertall

Av Øyvind Herland

Fellesnemda med ansvar for at Nye Øygarden kommune blir etablert fra 01.01.2020, hadde sitt første møte den 02.10.2017. Nemda består av 17 politikere fra Øygarden, Sund og Fjell. I dette møte ble ordføreren i Sund, – Kari-Anne Landro fra Høyre valgt som leder av nemda, noe som fikk ordføreren i Fjell, – Marianne S. Bjorøy, Arbeiderpartiet, til å karakterisere fellesnemda som et vepsebol i sin skuffelse for ikke selv å få dette vervet.

Hun har ingen grunn for å «sutre», men hvis hun ikke forstår at demokratiet/flertallet har fungert i dette valget av leder fellesnemda, bør hun gå i seg selv og partiet.

Fellesnemda sitt vedtatte mandat tilsier en politisk styring av det videre arbeidet. Kommunevalgene for våre 3 kommuner viser både for år 2007, 2011 og 2015 en oppslutning fra velgerne om AP, SV og SP på gjennomsnittlig 30 %.

Dette burde også være klar tale til ordføreren i Fjell. Folkeflertallet i Nye Øygarden kommune ønsker ikke at Fellesnemda, som skal legge grunnlaget for vår nye kommune, skal styres av noen som kun har en oppslutning på ca 30 % i de 3 siste kommunevalgene.

La oss nå i det videre arbeidet fremover ha fokus på at vi er en kommune – Nye Øygarden kommune, og at vi arbeider for at vi tilrettelegger et tjenestetilbud til beste for alle våre innbyggere. Som innbygger i den nye kommunen har jeg tillit til at dette vil vi kunne oppnå dersom styringen vil følge det demokratisk prinsipp/flertall i de tre nåværende kommuner, og ikke mindretallet.