Bransjeorganisasjon åtvarar mot Sotrasambandet

Risikoen for entrepenøren som får oppdraget med å byggja det nye Sotrasambandet er så stor at norske entrepenørar i praksis vert ekskludert frå tilbodsprosessen, åtvarar Byggenæringens Landsforening.
Continue reading «Bransjeorganisasjon åtvarar mot Sotrasambandet»

Kommentar: Difor nøler Solvik-Olsen

Strilane skal ha råd til å køyra til og frå Sotra dei neste 30 åra – det treng ikkje Ruth Grung bekymra seg om! Continue reading «Kommentar: Difor nøler Solvik-Olsen»