Omkøyringsløysinga her kan avgjera kven som vinn OPS-kontrakten

Val av omkøyingsløysingar kan verta det punktet som avgjer kven av dei tre tilbydarane som vinn OPS-kontrakten på å byggja nytt Sotrasamband. Continue reading «Omkøyringsløysinga her kan avgjera kven som vinn OPS-kontrakten»

Samferdselsministeren om OPS-kontrakten: -Ville vore ulønsamt å dela kontrakten

Hadde OPS-kontrakten på Sotrasambandet blitt delt inn i fleire mindre kontraktar, ville det vera uråd å oppnå effektiv og hensiktsmessig drift og vedlikehald. Continue reading «Samferdselsministeren om OPS-kontrakten: -Ville vore ulønsamt å dela kontrakten»