Gjestekommentar: På tide med tillitvekkende behandling av tomtefestersaken

Både tidligere og nåværende ordførere og rådmann/kommunedirektør har altså hatt full mulighet, for ikke å si en viss moralsk forpliktelse, til å sette seg inn i og forholde seg til saken. Continue reading «Gjestekommentar: På tide med tillitvekkende behandling av tomtefestersaken»

Forskjellsbehandling frå Sund kommune knekte Roald sin privatøkonomi

Då Sund kommune skrudde opp festavgifta på tomten til Roald Broch med 1.416 prosent, klarte han ikkje å betala rekninga. No vil kommunen selja heimen hans på tvangssal.
Continue reading «Forskjellsbehandling frå Sund kommune knekte Roald sin privatøkonomi»

Fylkeskonservatoren: – Kulturminnefagleg bygningsekspertise bør vurdera Borgstovo

Borgstovo på Fjell prestegard har høg lokal kulturminneverdi som del av kyrkjestaden, og bør takast vare på, konkluderer fylkeskonservator David Aasen Sandved i ein uttale til rivingssøknaden frå Opplysningsvesenets Fond (OVF). Continue reading «Fylkeskonservatoren: – Kulturminnefagleg bygningsekspertise bør vurdera Borgstovo»