Strilane kjøpte færre personbilar

Optimisme i Fjell, kombinert med sterk pessimisme i Sund og Øygarden, førte til ein liten nedgang i salet av nye personbilar i nye Øygarden i 2019. Lurer du på kva merke som var mest populære?
Continue reading «Strilane kjøpte færre personbilar»

Strilane utset nybilkjøpet

Det pågår ein revolusjon i personbilmarknaden vestom Bergen. Ikkje berre kjøpte innbyggjarane i Fjell, Sund og Askøy færre nye personbilar enn året før. Vi lar oss også freista til å kjøpa heilt andre teknologiar. Størst var salssvikten i Askøy. Berre i Øygarden haldt bilsalet seg stabilt. Continue reading «Strilane utset nybilkjøpet»

Elbilane tek over nybilsalet

Strilane vestom Bergen kjøpte nye bilar som aldri før i fjor. Totalt vart det registrert 2310 nye og bruktimporterte bilar i Fjell, Askøy, Sund og Øygarden. Nær halvparten – 1078 – er elektrisk drivne. Continue reading «Elbilane tek over nybilsalet»

Elbilane vinn kampen om nybilkundane i Region Vest

Med Tesla har draumen om å køyra sportsbil blitt mogeleg å realisera. Produsenten er den fjerde mest populære i Region Vest.
Med Tesla har draumen om å køyra sportsbil blitt mogeleg å realisera for stadig fleire. 37 nyregistreringar gjer produsenten til den fjerde mest populære i Region Vest.

Stadig fleire oppdagar fordelane med å køyra elbil. Talet på nyregistrerte elbilar i Region Vest vart nær dobla i første halvår samanlikna med same perioden i fjor. Elbilane står no for 47 prosent av det totale nybilsalet. Asketappane er dei ivrigaste kjøparane, med Fjellsokningane eit hakk bak. Continue reading «Elbilane vinn kampen om nybilkundane i Region Vest»