Lang ventetid på spesialundervisning

Elevar med behov for tilpassa undervisning i Fjell risikerer å måtta venta i inntil to år frå skulen får mistanke om at noko er gale og til eleven får tilbod om eit relevant undervisningstilbod. Continue reading «Lang ventetid på spesialundervisning»

«Oppgraderer» skulevegar til «svært farleg»

Trafikksikringsarbeidet i Fjell klarar ikkje halda følgje med utbygginga. Til neste møte i Komite for Drift og forvaltning tilrår rådmannen at tre skulevegar får endra status til ”særleg farleg”, slik at skuleelevane kan få fri skuleskyss. Continue reading ««Oppgraderer» skulevegar til «svært farleg»»