Trur kunnskapsklynge er rett svar

Dei har litt å kjempa mot, dei som skal planleggja den nye Sotra vidaregåande. Kan etablering av ein kunnskapsklynge motverka at dei flinke elevane søkjer seg vekk, og hindra at 40 prosent av dei som byrjar fell frå i løpet av skuletida? Continue reading «Trur kunnskapsklynge er rett svar»

Etterlyser kassaapparata i Vestlandsnaturen

Vi vestlendingar sit på ein stor, og nærast uutnytta ressurs. Den urørte Vestlandsnaturen spelar hovudrolla i Visit Norway sin nye video som skal marknadsføra Norge i utlandet. Continue reading «Etterlyser kassaapparata i Vestlandsnaturen»

Svekkar Fjell sitt omdøme

Fleirtalet i kommunestyret i Fjell vedtok denne veka å utsetja avgjerda om ny skulestruktur. Utsetjinga svekkar Fjell sitt omdøme. Med ein meir heilskapleg politikk, kombinert med krav om varedeklarasjon på offentleg informasjon, kunne utsetjinga av den viktige politiske avgjerda ha vore unngått. Continue reading «Svekkar Fjell sitt omdøme»