Til Ernst – Kjærleg helsing Steinar

Ernst Einarsen, kommunestyrerepresentant i Fjell og direktør for Sartor Holding, kan feira jul i trygg visse om at han dei neste åra er sikra innbetalingar på kontoen på over 50 millionar kroner, takka vera vedtaka som vart fatta i det sterkt avkorta kommunestyret torsdag.

Les meir

Steget nærare eigedomsskatt

Vel kommunepolitikarane i Fjell å akseptera rekninga frå Sartorsjefen om å betala 25 millionar kroner for opparbeiding av uteromma i tilknyting til handlesenteret, kan det vera utgiftsposten som utløyser eigedomsskatt for fjellsokningane. Continue reading «Steget nærare eigedomsskatt»