Gjestekommentar: -Ny arkivlov vil styrke innsynsretten

Av overskriftene i media kan det ved første øyekast se ut som om utkastet til ny Arkivlov vil svekke innsynsretten i Norsk offentlig forvaltning. Slik vi leser lovutkastet er formålet heller en styrkning av innsynsretten for både publikum og presse. Continue reading «Gjestekommentar: -Ny arkivlov vil styrke innsynsretten»