Planlegg ekstrempadling – Nye Øygarden rundt i romjula

Klare til å padla 150 kilometer Nye Øygarden rundt på tre dagar. Laila Reigstad og Cato Risløw.

Ingen stadar er det så fint som her, smiler Cato Risløw. Saman med Laila Reigstad har han planar om å padla Nye Øygarden rundt i romjula.
Continue reading «Planlegg ekstrempadling – Nye Øygarden rundt i romjula»

Gjestekommentar: Kostnadane må dokumenterast

Korleis den nye kommunen no innrettar og samordnar gebyra, vert utruleg spennande. Den politiske arbeidsgruppa for gebyr i byggjesak som vart oppretta i april 2018 har enno ikkje hatt møte. Nokre har tydelegvis god tid før Fellesnemda blir oppløyst, skriv Bjarte Sangolt. Arkivbilete.

Oppegåande politikarar burde ha spurt kvifor kundane/brukarane i Fjell måtte betala overpris for vatn i fleire år. Continue reading «Gjestekommentar: Kostnadane må dokumenterast»

Dagens sleivspark: Folkeveksten stoppar – kva med å trekkja bompengane inn i forklaringsmodellen?

Folkeveksten i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden har fått ein bråstopp. Tilbake sit politikarane og freistar vekkforklara utviklinga. Continue reading «Dagens sleivspark: Folkeveksten stoppar – kva med å trekkja bompengane inn i forklaringsmodellen?»