Gjestekommentar: Har vi bruk for det nye Sotrasambandet, egentlig?

I planleggingen av Sotrasambandet er det lagt inn beregninger for betaling fra bilistenes store trafikkvekst. Samtidig er det et sterk politisk mål å få ned økningen i biltrafikken og redusere den mest mulig.
Continue reading «Gjestekommentar: Har vi bruk for det nye Sotrasambandet, egentlig?»

Kjenner seg overstyrt av byvekstavtalen

Resignasjon og sinne var det som mest av alt prega debatten då formannskapet i Fjell drøfta utkastet til utvida byvekstavtale for Bergensområdet. Byvekstavtalen er avtalen ingen vil ha, eigentleg. Continue reading «Kjenner seg overstyrt av byvekstavtalen»