Klimatiltak: Fjellsokningane må byrja med oss sjølv

Behovet for å redusera den globale oppvarminga kan få uventa utslag. Kan Fjell verta ein nasjonal spydspiss når det gjeld klimatiltak? Continue reading «Klimatiltak: Fjellsokningane må byrja med oss sjølv»

CCB-sjefen om den lange nedoverbakken

– Det er først i år vi får full effekt av nedturen i offshorenæringa, hevdar administrerande direktør Kurt Rune Andreassen ved CCB AS. No førebur han seg på ein ny runde med oppseiingar. Continue reading «CCB-sjefen om den lange nedoverbakken»

Trur landstraum vert lovpålagt – håvar inn Enova-støtte

Coast Center Base AS på Ågotnes og eigarselskapet NorSea Group AS tek for seg av Enova-midlane til innføring av landstraum i norske hamnar. For 85 millionar kroner reknar dei med å kunna bidra til å redusera utsleppa av CO2 med over 45.000 tonn årleg. Continue reading «Trur landstraum vert lovpålagt – håvar inn Enova-støtte»

Planlegg gigantisk havnesamarbeid

I kampen for å snu dei etablerte godsstraumane frå land til sjø, går Coast Center Base på Ågotnes saman med erkerivalen Risavika Havn i Stavanger om å etablera eit felles havneterminalselskap for heile Sørvestlandet. Continue reading «Planlegg gigantisk havnesamarbeid»