Måler støy hos naboane til Sotrasambandet

Ute på terrassen hos Jarle Seter i Straumsfjellvegen høyres støyen frå Sotrasambandet som ein jamn dur. Continue reading «Måler støy hos naboane til Sotrasambandet»

Vil tildela milliardoppdrag utan anbodskonkurranse

Askøy kommune vil ha avtalen med utbyggjar av Kleppestøbyen på plass før plansmia i november. Entrepenørselskapet som skal førestå den framtidige milliardutbygginga skal få ei sentral rolle i utforminga av planen. Continue reading «Vil tildela milliardoppdrag utan anbodskonkurranse»

Verdilaus ROS-analyse

Trass i at Straume Sjøfront skal byggjast på fylling i sjø, er vurdering av ordinære riskofaktorar forbunde med sjø og nærleiken til sjø så og seia fråverande i ROS-analysen som ligg til grunn for kommunestyret si godkjenning av tiltaket. Som grunnlag for å vurdera tryggleiken for sjøfarande i Straumsundet er ROS-analysen verdilaus. Continue reading «Verdilaus ROS-analyse»