Vil kutta i skuletilbodet

Få søkjarar gjer at utval for opplæring og helse i Hordaland fylke ønskjer å kutta i tilbodet ved dei vidaregåande skulane på Sotra og Askøy frå hausten av.

Sotra vidaregåande. Arkivbilete.

Totalt 21 klassar ved dei vidaregåande skulane i fylket står på lista over dei tilboda utval for opplæring og helse i Hordaland ønskjer å leggja ned frå komande skuleår, ifølgje ei pressemelding frå Hordaland fylkeskommune:

Rektor Oddvar Skråmestø ved Askøy vidaregåande ønskjer å gjera den ny-rehabiliterte Askøy-skulen til ein teknologiskule. Elektrofaga er eitt av satsingsområda. No sviktar elevane på vg2 data og elektronikk og fylket ser mogelegheit for å kutta.

Les: Satsar på teknologiskule på Askøy

Sotra vgs:
Ved Sotra vgs peikar utvalet på innføringsklassar for minoritetsspråklege elevar og
vg1 design og handtverk som klassar som kan leggjast ned.