CCB-sjefen om den lange nedoverbakken

– Det er først i år vi får full effekt av nedturen i offshorenæringa, hevdar administrerande direktør Kurt Rune Andreassen ved CCB AS. No førebur han seg på ein ny runde med oppseiingar. Continue reading «CCB-sjefen om den lange nedoverbakken»

Regjeringa tredoblar støtta til utprøving av ny O&G-teknologi

Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) hadde ingen nye utbyggingar i ermet då han var innom CCB på snarvisitt i dag. Som ein lekkasje frå Statsbudsjettet kunne han derimot røpa at støtta til demoprosjektet for utprøving av ny olje- og gassteknologi vert tredobla neste år.
Continue reading «Regjeringa tredoblar støtta til utprøving av ny O&G-teknologi»

Satsar på Tverrsambandet

Statssekretær Bård Hoksrud ser fordelar for både gods- og persontransport.
Statssekretær Bård Hoksrud ser fordelar for både gods- og persontransport.

– Tverrsambandet er interessant. De har tre år på å finna dei gode argumenta for kvifor sambandet bør flyttast fram i køen i Nasjonal Transportplan, oppfordrar statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet.

Continue reading «Satsar på Tverrsambandet»

Kan vi læra av Mongstad?

Det er alltid smertefullt å måtta gravleggja eit prosjekt ein har trudd på og kjempa for over lengre tid, avdi det har vist seg å vera eit luftslott. Mongstad-høyringa på Stortinget har vist at erkjenninga av feilvurdering sit langt inne. Continue reading «Kan vi læra av Mongstad?»

Klart for innspurt – eller vendepunkt?

Statens vegvesen førebur seg på innspurt i planarbeidet for det nye Sotra-sambandet. Planprogrammet for strekkja Kolltveit – Liavatnet er sendt ut på høyring med uttalefreist like over ferien. Samstundes vert det varsla oppstart av arbeid med kommunedelplan. Klarar motkreftene samla nok styrke til å omgjera innspurten i det omstridde vegprosjektet til eit vendepunkt til beste for heile regionen? Continue reading «Klart for innspurt – eller vendepunkt?»