Gjestekommentar: Skuffa over strilakarane

At menn saboterer likestilling varslar dårleg for framtida til strilane, skriv Symphorien Pombe. Han er skuffa over den rådande mentaliteten hos fleirtalet av strilakarane.
Continue reading «Gjestekommentar: Skuffa over strilakarane»

-Du må engasjera heile kommunen for å få eit godt fotballag

For å sikra at Nye Øygarden har eit fotballag med økonomi til å konkurrer blant dei beste i 2020 ønskjer Fjell kommune å kjøpa idrettsanlegget til Nest-Sotra på Skålevik.
Continue reading «-Du må engasjera heile kommunen for å få eit godt fotballag»

Uroleg for dei tilsette

-Heile effektiviseringsgevinsten treng ikkje hentast ut første året som ny kommune, seier avtroppande Fjell-ordførar Marianne Sandhal Bjorøy som er glad ho ikkje jobbar i Nye Øygarden.

Når ho les posisjonen sitt framlegg til budsjett for 2020 er avtroppande ordførar i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy, glad for at ho ikkje er tilsett i Nye Øygarden.
Continue reading «Uroleg for dei tilsette»

-Uprofesjonelt av statssekretær Skjervold

Samferdselsdepartementet og statssekretær Tommy Skjervold (FrP) er no så hardt pressa på Sotrasambandet at dei vel å gå til personangrep og freista framstilla meg som syndebukk for den seine utlysing av OPS-kontrakten, hevdar ordførar Marianne Sandahl Bjorøy (A). Continue reading «-Uprofesjonelt av statssekretær Skjervold»

Vil samarbeida med Forsvaret om beredskapsplan

Etter ti år med stadige utsetjingar er ordførar Marianne Sandahl Bjorøy (A) skeptiske til realismen i framdriftsplanen for nytt Sotrasamband. No må vi byrja tenkja på beredskapsløysingar, krev Fjell-ordføraren. Continue reading «Vil samarbeida med Forsvaret om beredskapsplan»

Kjempar om byvekstavtalen

Å verta invitert inn i ein eksisterande avtale er ikkje einkelt, har ordførar Marianne Sandahl Bjorøy (A) fått erfara i forhandlingane om korvidt Fjell skal vera med i ein byvekstavtale for Bergens-området. No dukkar nye innvendingar opp her heime. Continue reading «Kjempar om byvekstavtalen»