Dei mest krevjande spørsmåla

Breie smil hos ordførarane Marianne Sandahl Bjorøy, Kari-Anne Landro og Børge Haugetun då kommunestyra i Fjell, Sund og Øygarden vedtok intensjonsavtalen 17.6.2016. Fylkesmann Lars Sponheim drog i trådane.

Eit knapt år før kommunesamanslåinga skal vera eit faktum, er det omsider tid for politikarane i Fjell, Sund og Øygarden å setja seg ned og freista verta samde om dei verkeleg krevjande spørsmåla.
Continue reading «Dei mest krevjande spørsmåla»

Gjestekommentar: Fellesnemnda går ut over mandatet sitt

Kommunestyra i Fjell, Sund og Øygarden har ikkje gjeve Fellesnemnda mandat/fullmakt til å utgreia tilhøve/saker som allereie er vedteke og nedfelt i intensjonsavtalen. Skal talet på hovudutval endrast, må intensjonsavtalen reforhandlast, noko som skapar ein uhaldbar situasjon. Continue reading «Gjestekommentar: Fellesnemnda går ut over mandatet sitt»