Slaktefartøy får Enova-støtte

Sekkingstadfamilien tek grep for å korta inn oppdrettslaksen si ferd frå merd til marknad. Eit spesiallaga slaktefartøy vil kunna kutta transporttida med to døgn. Samstundes kan inntil 7.000 vogntog forsvinna frå norske vegar. Continue reading «Slaktefartøy får Enova-støtte»

Trur landstraum vert lovpålagt – håvar inn Enova-støtte

Coast Center Base AS på Ågotnes og eigarselskapet NorSea Group AS tek for seg av Enova-midlane til innføring av landstraum i norske hamnar. For 85 millionar kroner reknar dei med å kunna bidra til å redusera utsleppa av CO2 med over 45.000 tonn årleg. Continue reading «Trur landstraum vert lovpålagt – håvar inn Enova-støtte»