Vil skattleggja omdisponering av areal

Myrområde og skog bind store mengder CO2 og andre klimagassar. Ved utbygging eller nydyrking vert gassen frigjort og omdanna til miljøskadelege klimagassar. Grøn skattekomisjon vil ha CO2-avgift på omdisponering av norske naturareal. Continue reading «Vil skattleggja omdisponering av areal»