Slik lukkast du med innovasjon

Innovasjon skjer ikkje automatisk, men korleis kan ei verksemd leggja til rette for å skapa innovative idear? Spørsmålet opptok Ingunn Johanne Ness så sterkt at ho like godt tok doktorgrad på emnet. Continue reading «Slik lukkast du med innovasjon»