Vil rydda opp i tomtefestesaka i Klokkarvik

Sund kommune bør vurdera å kjøpa ut heile det attståande festearealet i Klokkarvik. Spørsmålet er berre om dei rekk det. For Roald Broch vil det uansett ikkje innebera nokon betalingsreduksjon.
Continue reading «Vil rydda opp i tomtefestesaka i Klokkarvik»

Gjestekommentar: Tilsvar til ordfører Marianne Sandahl Bjorøy vedrørende ekstern gransking av Fjell Kommune

Ordfører Marianne Sandahl Bjorøy spør seg selv om det var rett av Fjell kommune å behandle varselet fra Frank Bjelland da varselet kom fra en innbygger og ikke fra en ansatt. Continue reading «Gjestekommentar: Tilsvar til ordfører Marianne Sandahl Bjorøy vedrørende ekstern gransking av Fjell Kommune»

Einarsen unnslapp uavhengig habilitetsvurdering

Dei vart skuffa, dei som hadde håpa at Kontrollutvalet i Fjell sitt engasjement i spørsmålet om kommunen sitt kjøp av 18 bustadar frå Sartorsjef og KDF-leiar Ernst Morten Einarsen, skulle føra til ei uavhengig vurdering av KDF-leiaren sin habilitet. Continue reading «Einarsen unnslapp uavhengig habilitetsvurdering»

Posisjonen tok kontroll over Kontrollutvalet

I kommunestyret tok Høgre og Arbeidarpartiet kontroll over kva saker Kontrollutvalet i Fjell skal kikka nærare på. Nokon kontroll av rutinane for tryggleik og beredskap, eller for bruken av tippemidlane og tomtetilhøva i Straume Idrettspark AS, var mellom dei temaene posisjonen ikkje ville vita av. Continue reading «Posisjonen tok kontroll over Kontrollutvalet»