Bransjeorganisasjon åtvarar mot Sotrasambandet

Risikoen for entrepenøren som får oppdraget med å byggja det nye Sotrasambandet er så stor at norske entrepenørar i praksis vert ekskludert frå tilbodsprosessen, åtvarar Byggenæringens Landsforening.
Continue reading «Bransjeorganisasjon åtvarar mot Sotrasambandet»