Fisken skal fram – her vert dei oppfordra til å konkurrera om statsstøtte

Fylkesveg 555 frå krysset ved Beinastaden til Skogsskiftet og vidare til Eide er ein av 18 vegstrekkjer i landet som kan søkja om å ekstra midlar til utbetring av vanskelege parti. Continue reading «Fisken skal fram – her vert dei oppfordra til å konkurrera om statsstøtte»

Samferdselsministeren om OPS-kontrakten: -Ville vore ulønsamt å dela kontrakten

Hadde OPS-kontrakten på Sotrasambandet blitt delt inn i fleire mindre kontraktar, ville det vera uråd å oppnå effektiv og hensiktsmessig drift og vedlikehald. Continue reading «Samferdselsministeren om OPS-kontrakten: -Ville vore ulønsamt å dela kontrakten»