Krev nullvekst for lokaltrafikk i Fjell i byvekstavtale

Teljepunkta for nullvekst i personbiltrafikken vil ikkje gjelda lokaltrafikk mellom Straume og bygdene i Sund og Øygarden. Lokaltrafikken i Fjell vil derimot verta omfatta av kravet. Continue reading «Krev nullvekst for lokaltrafikk i Fjell i byvekstavtale»

Strilen som skal samla Fjell, Sund og Øygarden

Inntil nyleg var Straume ein stad Paul J. Manger berre køyrde forbi, undervegs til friluftsopplevingar i Øygarden. No skal han samla Fjell, Sund og Øygarden til eitt rike, med Straume som kommunesenter. Continue reading «Strilen som skal samla Fjell, Sund og Øygarden»