Dei mest krevjande spørsmåla

Breie smil hos ordførarane Marianne Sandahl Bjorøy, Kari-Anne Landro og Børge Haugetun då kommunestyra i Fjell, Sund og Øygarden vedtok intensjonsavtalen 17.6.2016. Fylkesmann Lars Sponheim drog i trådane.

Eit knapt år før kommunesamanslåinga skal vera eit faktum, er det omsider tid for politikarane i Fjell, Sund og Øygarden å setja seg ned og freista verta samde om dei verkeleg krevjande spørsmåla.
Continue reading «Dei mest krevjande spørsmåla»

– No gjeld det å gjera dei rette prioriteringane

Under Bergen City Marathon avslørte Rune Lid seg som ein habil stafettløpar. Det mange no spør seg er korvidt den nytilsette assisterande rådmannen i Nye Øygarden vil freista å avansera til den administrative toppleiarposisjonen før 1.1.2020? Continue reading «– No gjeld det å gjera dei rette prioriteringane»