-Det er vedtekne planar som bør vera grunnlag for godkjenning av nye tiltak

Gründarane bak Seafood Group satsar på uprøvd oppdrettsteknologi på land på Golta, men det er ikkje innvendingar mot teknologivalet som gjer at dei har møtt veggen i det offentlege byråkratiet.
Continue reading «-Det er vedtekne planar som bør vera grunnlag for godkjenning av nye tiltak»

Vil omregulera ti hytter i strandsona på Snekkevikneset til bustad

Ti av elleve hytteeigarar på Snekkevikneset ønskjer å omregulera hyttene sine til bustad. Rådmannen protesterer på høg utnyttingsgrad i den funksjonelle strandsona. Continue reading «Vil omregulera ti hytter i strandsona på Snekkevikneset til bustad»